Nép + zene 1. kisdogához kérdéssor

 1. Mit mutat meg az ütemmutató? Írj egy példát!
 2. Mit jelent az, hogy egy ütemmutató aszimmetrikus? Írj egy példát!
 3. Micsoda és miért bolgár a bolgár ritmus?
 4. Hogyan jelöljük a sorszerkezetnél az azonosságot, hasonlóságot, különbséget, azonosságot x hang távolságra és azt, hogy egy sor rövidebb, mint a többi?
 5. Kottakép alapján sorszerkezetet megállapítani.
 6. Mitől függ, hogy milyen egy dal előadásmódja? Mit kell mivel összehasonlítani?
 7. A három különböző előadásmód neve + jellegzetességei (tempo giusto, parlando, rubato)
 8. Hallás alapján megállapítani, hogy egy dal tempo giusto vagy parlando-rubato.
 9. Mi az alaphangja és melyik hangokból áll a dúr, a moll és a pentaton hangsor?
 10. Melyek a régi stílusú magyar népdalok jellemzői? (Szempontok: kora előadásmód, sorszerkezet, dallamvonal, hangsor, szótagszám) + Írj egy példát rá!
 11. Melyek az új stílusú magyar népdalok jellemzői? (Szempontok: kora előadásmód, sorszerkezet, dallamvonal, hangsor, szótagszám) + Írj egy példát rá!
 12. Kottakép vagy hallás alapján megállapítani, hogy egy magyar népdal régi vagy új stílusú.

Az órai anyagokat megtalálod a NÉP és a ZENE menüpontok alatt. 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.