Klasszikus formatan. Összefoglaló

 A munkafüzeten kívül a honlapon megtalálható egy jegyzet, ha bármi nem lenne egyértelmű. A továbbiakban megtalálható, hogy mit kell fejből tudni, és mit kell érteni és alkalmazni. 

Amit fejből kell tudni – nagyon alapok

1. Általánosságok
 • időtartam
 • hely
 • elnevezés (klasszikus jelentése)
 • legfontosabb szerzők családneve
2. Harmóniatan, formatan
 • dinamikai skála alapjai olaszul+magyarul (f-p, mezzo)
 • tempójelzések:  csak azt tudni, hogy gyors/közepes/lassú tempót jelölnek
 • karakterjelzések (legato, staccato, marcato) olaszul+magyarul, kottai jelzésük
 • a periódus felépítésének lényege (kérdés-felelet, ütemszám)
 • szonátaforma nagy felépítése (háromtagúság, nagy részek neve, lényege)
 • rondóforma és variációs forma lényege (betűkkel jelölés)

Amit érteni és alkalmazni kell tudni a munkafüzet segítségével:

 • formatani alapegységek elnevezései
 • fokszám megállapítása, illetve hang megnevezése szolmizálva adott fokszám után (szó = dúrban V. fok; moll III. fok = dó)
 • dúr és moll elnevezése, jelentése, variánsai
 • a hármashangzat, a dúr és moll hármas
 • moduláció és hangnemváltás lényege
 • funkció fogalma: tonika, domináns
 • formák felismerése, beazonosítása (periódus, szonáta, rondó, variációs, triós)

 

 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.