Reneszánsz TZ - összefoglaló

A reneszánsz zenéje

ELSŐ RÉSZ FEJBŐL, MINDEN SEGÉDESZKÖZ NÉLKÜL LESZ!!! 

Alapfogalmak és műfajfelismerés 

Az alapfogalmak megtalálhatók itt.

Szöveg+fordítás és/vagy ismeretlen zene alapján műfajfelismerés a következő műfajokból: mise, motetta; anthem, korál; madrigál, Lied, song, chanson

Gyakorló feladatok: Sok játékos gyakorlófeladat található itt.

MÁSODIK RÉSZ. FÜZET ÉS SAJÁT JEGYZET, ÓRÁN KAPOTT PAPÍROK HASZNÁLHATÓK, A FELADATOK A TUDÁS ALKALMAZÁSÁT MÉRIK MAJD. EZ TULAJDONKÉPPEN AZ ALAPFOGALMAK KIBŐVÍTÉSE. 

A reneszánsz

 • Mit jelent a szó? Minek az újjászületése?
 • Zenében 1400-1600 - mit jelöl a két végpont?
 • Humanizmus és reneszánsz

Reneszánsz egyházzene

Az egyházi év
 • Két ünnepkör neve, ünnepei (előkészület, főünnep, utózmányok)
  • karácsonyi: advent, karácsony, vízkereszt
  • húsvéti: nagyböjt + nagyhét (virágvasárnap-nagycsütörtök-nagypéntek-nagyszombat eseményei) - húsvét - pünkösd
 •  Liturgikus színek jelentése
A mise és a motetta
 • Állandó tételek címe latinul, magyarul, helye a liturgiában.
 • Allelúja =
 • Pater noster =
 • A mise mint műfaj: többszólamú (kivéve a gregorián miséket), egyházi, a szövege az állandó részek szövege.
 • A motetta 
Szerkesztésmódok (melyik mit jelent, felismerni kottáról/zenéről)
 • Homofónia
 • Polifónia
 • Imitáció
 • Cantus firmus
 • a cappella
A zsolozsma
 • Fő imaórák (Matutinum, Laudes, Vesperás+Magnificat)
 • Kis imaórák neve, logikája
A reformáció és zenéje

Mindegyik egyháznál: név, reformátor neve, mennyire radikális, saját zenei műfaj bemutatása (ha van)

 • Lutheránus/evangélikus: Luther, mérsékelt, korál
 • Kálvinista/református: Kálvin, radikális, Genfi Zsoltárok
 • Unitárius: Szervét Mihály, nagyon radikális
 • Anglikán: VIII. Henrik, mérsékelt, anthem

Reneszánsz szerzők

Lásd az összefoglaló fogalomfát + órai térképet

Reneszánsz világi zene

 • A madrigál: műfaj bemutatás (nyelv, szöveg, tartalom) + Petrarca
 • madrigalizmus: mit jelent, gyakorlatban felismerni
 • A madrigál Európában (van-e madrigál+saját műfaj)
 • német terület: van madrigál + Lied
 • angol terület: van madrigál + song
 • francia terület: nincs madrigál - chanson 

 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.