Reneszánsz kisdoga 2. Kérdéssor

Reneszánsz egyházzene

A fogalmak fürtábrába szedve letölthetők innen. 

Az egyházi év

 • Két ünnepkör neve, ünnepei (előkészület, főünnep, utózmányok)
 • Liturgikus színek jelentése

A mise

 • Állandó tételek címe latinul, magyarul, helye a liturgiában.
 • A mise mint műfaj: többszólamú (kivéve a gregorián miséket), egyházi, a szövege az állandó részek szövege.

A motetta

 • Mint műfaj: többszólamú, legalább 3, egyházi, szöveg a változó részek szövege, vagy más liturgikus szöveg.

Szerkesztésmódok (melyik mit jelent, felismerni kottáról/zenéről)

 • Homofónia
 • Polifónia
 • Imitáció
 • Cantus firmus

A zsolozsma

 • Fő imaórák (Matutinum, Laudes, Vesperás+Magnificat)
 • Kis imaórák neve, logikája

A reformáció és zenéje

Mindegyik egyháznál: név, reformátor neve, mennyire radikális, saját zenei műfaj bemutatása (ha van)
 • Lutheránus/evangélikus: Luther, mérsékelt, korál
 • Kálvinista/református: Kálvin, radikális, Genfi Zsoltárok
 • Unitárius: Szervét Mihály, nagyon radikális
 • Anglikán: VIII. Henrik, mérsékelt, anthem

Reneszánsz szerzők

 • Lásd az összefoglaló fogalomfát

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.