Középkor TZ Összefoglaló

Fejből tudni kell az alábbi alapfogalmakat/tartalmakat

 • Zenetörténeti középkor: korszakolás (mettől-meddig + események)
 • gregorián ének
 • cantus gregorianus, cantus planus, cantus choralis és cantus firmus
 • szillabikus, melizmatikus, neumatikus
 • zsoltár
 • himnusz, Gudio, Ut queant laxis
 • antifóna
 • misekompozíció
 • orgánum
 • trubadúr
 • Minnesang/Minnesänger
 • romanika
 • gótika

Gyakorlójáték az alapfogalmakhoz

Gyakorlati feladatok munkafüzet segítségével

 • Műfajfelismerés hallás után (gregorián, orgánum, trubadúr/Minnesang)
 • Gregorián dallamok típusba sorolása
 • Gregorián dallamok műfaji meghatározása
 • Módusz és ritmusmódusz megállapítása
 • Izoritmikus szerkesztés
 • Építészeti stílus felismerése

A további tanult anyag felismerése, tudás alkalmazása problémamegoldó feladatok kapcsán munkafüzet segítségével

Lényeg: értsd, amit leírtál, próbáld meg a legfontosabb összefüggéseket átismételni, felismerni

Memoriter dalok – mindegyik végig, összes versszakkal

Hajlik a bojzafa, Túl a vizen, Egy régi hetyke harminc tornyú várban, Aranyágon ül a sármány

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.