Össszefoglaló a huszadik század első feléhez

A zenfelismerésen kívül minden füzet segítségével van. 

Fontosabb irányvonalak ismertetése + felismerése

 • atonalitás: hangnemnélküliség
  • (atonalitáson belül) dodekafónia: expresszionizmus, Schoenberg, új bécsi iskola, szerkesztési elv - lényegét tudni
  • impresszionizmus: francia, atonalitás, Debussy, egészhangú skála
 • neoklasszicizmus: főként Stravinsky, lényege; további példák: Orff: Carmina Burana, Bartók: Concerto
 • folklorizmus: lényege; példák Kodálynál és Bartóknál

Kodály Zoltán

 • Élet+ életmű: működési területek
 • A Kodály-koncepció: Miért fontos? Miért új? Melyek a legfontosabb elemei?
 • Művek: cím+pár szó bemutatásként
  • Galántai táncok - folklorista, csomó népdal, gyermekkori emlékek
  • Psalmus Hungaricus - oratórium, keletkezési körülmények, az ősbemutató, üzenet, mögöttes tartalom

Dohnányi Ernő

A harmadik. Hasonlóságok és különbözőségek Bartók és Kodály életpályájához képest.

Bartók Béla

 • Élet+ életmű: működési területek
 • Meghatározó eszmék és megjelenésük a művekben: népek testvérré-válása, természet és művészet egyesítése
 • Művek: cím+pár szó bemutatáskén
  • Táncszvit: eszme, irányzat, bemutatás körülményei és a fogadtatása
  • A színpadi művekcímek+műfaj+közös gondolati szál, tematika
  •  Concerto: keletkezés körülményei, irányzat, a mű üzenete

Zenefelismerés

 • romantika - századforduló + 20. század 

 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.